ØKOLOGI GENNEM 30 ÅR

På Skyttes gartneri har vi beskæftiget os med økologisk jordbrug i mere end 30 år. Gartneriet startede i 1982 i Dømmestrup på Fyn. Her ligger gartneriet stadig idag og drives stadig udfra de samme visioner og idealer som vi startede med dengang – nemlig at den naturlige dyrkningsmetode skaber det bedste grundlag for vores grøntsager og naturen omkring os.

ØKOLOGI

For Skyttes gartneri er økologisk jordbrug både en dyrkningsmetode og en livsholdning. Nøgleordene er recirkulation, artsrigdom og ansvarlighed – forvaltet af både det enkelte menneske og samfundet.

Alle vores grøntsager og produkter er mærket med det røde Ø mærke, hvilket betyder at vi lever op til de danske såvel som EU regler for økologi.

Skyttes er ansvarlige økologer med tydelige holdninger og høj troværdighed hos kunderne. Vi nøjes ikke med at overholde økologiens regler, men stræber konstant mod at nå det økologiske ideal. Denne intention har været grundlaget og visionen for Skyttes Gartneri siden gartneriets opstart i 1982.

Mange eksperimenter er gjort gennem årene for at forsøge at nå de økologiske idealer. Vi synes selv vi er nået til en driftsform der tilgodeser både det helt nødvendige krav om alsidighed på et økologisk jordbrug samt en forenkling i afgrødevalget, der rent driftmæssigt giver nogle fordele

På det grundlag vil Skyttes producere med det mindst mulige slid på Jordens ressourcer.

ØKOLOGISK JORDBRUG – SÆDSKIFTE

Skyttes bruger 100 procent økologisk gødning. Sædskiftet er varieret, og markskiftet omfatter både blomsterbælter og udyrkede striber for at fremme et rigt plante- og dyreliv. På vores gartneri bytter vi jord med to økologisk drevne kvægbrug og opnår på denne måde i fællesskab en alsidighed med mange forskellige afgrøder på markerne. Samtidigt afgræsser køerne kløvergræsmarkerne og leverer staldgødning til de mest krævende plantekulturer. I kraft af dette samarbejde har vi nu i en årrække drevet et økologisk gartneri, hvor der udelukkende bliver anvendt økologisk gødning og hvor vores grøntsager indgår i et fælles sædskifte med de to andre gårde.

SÆSONER PÅ GARTNERIET

Vi har bevidst valgt de afgrøder til vores gartneri der kræver mange arbejdstimer og ikke er særlig rationaliseret i produktionen. Derfor har vi også forholdsvis mange ansatte i dyrkningssæsonen, hvilket er med til at opfylde vores ønske om at skabe en arbejdsplads med en vis social variation og udfordring. Vi dyrker hovedsagligt sommergrøntsager, hvilket betyder, at vi har en meget travl periode mens solen står højt på himlen, og så kan tage den lidt mere med ro når dagene bliver korte. Det er for os hele tiden en spændende opgave at løse de mange udfordringer der er ved at dyrke økologisk samt stræbe mod at levere de bedst mulige varer til forbrugerne.

FREMTIDENS GARTNERI

Virksomheden søger til stadighed dialog med forbrugerne om kvalitet og metoder i økologien – ud fra en holdning om fuld
gennemsigtighed og åbenhed omkring vores aktiviteter. I vores produktion er det vigtigt for os at skåne natur og miljø så meget som muligt.

Skyttes Gartneri blev i 2012 til et anpartsselskab hvor nu 3 unge gartnere, Bjarke, Adrian og Kinga over en 5 årig periode vil overtage gartneriet og produktionen efter Lars Skytte.